Προφίλ Εταιρείας

Η ίδρυση της εταιρείας έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2006, με διευθύνοντα τον Σιάγκρη Π. Νικόλαο, Μηχ. Μηχανικό Τ.Ε. & Π.Ε. και συνεργάτες (λογιστές, δικηγόρους, μηχανικούς,τεχνικούς,προμηθευτές κ.τ.λ.). Η συνεργασία της επιστήμης, των κανονισμών, των νόμων,της τεχνικής γνώσης και της εμπειρίας, μας επιτρέπει να παράγουμε έργο, με πολλές αξιόπιστες λύσεις. Κύριο αντικείμενο μας, είναι η ηλεκτρομηχανολογική εφαρμογή, εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ΑΠΕ, καθώς και κάθε υβριδική εφαρμογή.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία της εταιρείας έγκειται στο γεγονός ότι σε κάθε έργο, το ‘’σωστό’’ ,κατά περίσταση, αποτέλεσμα, επέρχεται από σωστή συνεργασία,καλή εφαρμογή πιστοποιημένων υλικών & εγκαταστάσεων,και παραγωγική επιστημονική & τεχνική υποστήριξη.

ΥΠΟΔΟΜΗ

Η εταιρεία διαθέτει μια σειρά απαραίτητων υποδομών(λογισμικά – εργατικό δυναμικό – Η/Υ) για την υλοποίηση αρχικά μελετών προϋπολογισμού & εφαρμογής,και σε συνέχεια αυτών την επίβλεψη και κατασκευή. Οι εργασίες μεμονομένα αλλά και συνολικά διέπονται από κανόνες,πρωτόκολλα, και πιστοποιητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του έργου.

ΣΤΟΧΟΣ

Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η αξιόπιστη, λειτουργική και παραγωγική εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων, στην κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και οικοδομικών έργων, πράγμα που οδήγησε στην υλοποίηση και απορρόφηση εξαίρετων έργων

Έργα

 • Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δήμου Δροσιάς – Νομού Αττικής
 • Ανακαίνηση Η/Μ εγκαταστάσεων με αυτοματισμούς, στα γραφεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Λεωφ. Σπάτων 81 – Γέρακας Αττικής
 • Επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων με αυτοματισμούς, σε τριόροφο κτίριο κατοικιών, Στρατή Μυριβήλη 9 – Χαλάνδρι
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες στο κατάστημα TECHNO COPY, Αγ. Παρασκευής 87 – Χαλάνδρι
 • Μελέτη και Μηχανολογικές Εργασίες στο κατάστημα COFFE WAY, Τιμοθέου 8 - Παγκράτι
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες στην εταιρεία «ΦΛΥΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αγ. Παρασκευής 100 – Χαλάνδρι
 • Μελέτη και σχεδίαση πρότυπου καταστήματος «COFFEE WAY»
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με το πρότυπο HD384,σε κτιριακό συγκρότημα 4.000 m2 της φαρμακευτικής εταιρείας «ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΒΕΕ» στην Ν.Κηφισιά
 • Σύνταξη και υπογραφή ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου σε κτιριακά συγκροτήματα αλλά και Φ/Β
 • Μελέτη, επίβλεψη & κατασκευή ΦΒ στέγης πολυτελούς κατοικίας –Καπανδρίτι Αττική
 • Μελέτη, επίβλεψη & κατασκευή ΦΒ στέγης ξενοδοχείου Diamond Palace –Μαυροβούνι Γυθείου
 • Μελέτη, επίβλεψη & κατασκευή ΦΒ στέγης κατοικίας Μονεμβάσιας
 • - Μελέτη, επίβλεψη & κατασκευή ΦΒ στέγης κατοικίας Λέχαιο Κορινθίας
 • Μελέτη Ηλεκτρολογικών σε δύο βιομηχανικά κτίρια στο Ζευγολατιό Κορινθίας, της Πασχάλης Κρέτα
 • Επίβλεψη και υπογραφή ηλεκτρολογικών στο Ξενοδοχείο ELECTRA METROPOLIS HOTEL, Μητροπόλεως 15 – Αθήνα
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης, και έλεγχος σύμφωνα με το πρότυπο HD384,σε κτιριακό συγκρότημα 4.000 m2 της εταιρείας «TASTY FOODS ΑΒΓΕ» στον Αγ. Στέφανο Αττικής
 • Συντηρήσεις ΥΣ Μέσης Τάσης πολλών κτιρίων και Φ/Β καθώς και σύνταξη και υπογραφή Τεχνικού Φακέλου

Μας εμπιστεύτηκαν

Οι Προμηθευτές μας