Σχετικά με την υπ. αριθμ. 117721 / Π126/27-3-2012 πρόσκληση του ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (κωδικός πρόσκλησης 1.13) στον Δήμο Σκύρου, εκπόνηση ΠΕΑ στo 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκύρου (περίπου 2000m2)