Νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου ισχύος 24 KW,με νέο μετρητή ΕΔΑ, για την θέρμανση χώρου διαμερίσματος.

Χρησιμοποιήθηκαν σιδηροσωλήνα ISO MEDIUM, και λέβητας KITURAMI.

Χρόνος εκτέλεσης έργου: 2015

Διάρκεια εκτέλεσης έργου : 4 ημέρες