Εκπόνηση ΠΕΑ στην κατοικία που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνίου 116 – Ελευσίνα