Εκπόνηση ΠΕΑ στην κατοικία που βρίσκεται στην οδό Πίσσα Ευστρατίου 62 – Νέος Κόσμος