Εκπόνηση ΠΕΑ στην κατοικία που βρίσκεται στην οδό Νικηφόρου Λύτρα 3- Πόρτο Ράφτη