Φωτοβολταικό σύστημα ισχύος 8 KWp σε στέγη, στα πλαίσια του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταικών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Χρησιμοποιήθηκαν Φ/Β πλαίσια SHARP, inverter SMA, και στηρίξεις και εξαρτήματα αλουμινίου με ανοδίωση, με αντικεραυνική προστασία ΕΛΕΜΚΟ.

Χρόνος εκτέλεσης έργου: 2012

Διάρκεια εκτέλεσης έργου : 7 ημέρες