Φωτοβολταικό σύστημα ισχύος 20 KWp σε Δώμα, στα πλαίσια του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταικών Συστημάτων – net metering » με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Χρησιμοποιήθηκαν Φ/Β πλαίσια SOLARWORLD, inverter ABB, και στηρίξεις και εξαρτήματα ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ, με αντικεραυνική προστασία ΕΛΕΜΚΟ.

Χρόνος εκτέλεσης έργου: 2015

Διάρκεια εκτέλεσης έργου : 15 ημέρες