Φωτοβολταικό σύστημα ισχύος 7,99 KWp σε στέγη, στα πλαίσια του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταικών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις» με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Χρησιμοποιήθηκαν Φ/Β πλαίσια ALEO SOLAR, inverter SMA, και στηρίξεις και εξαρτήματα HILTI.

Χρόνος εκτέλεσης έργου: 2012

Διάρκεια εκτέλεσης έργου : 5 ημέρες