Το έργο αφορούσε την νέα εγκατάσταση σωλήνων υδροδότησης από τους μετρητές ΕΥΔΑΠ, προς 23 διαμερίσματα πολυκατοικίας, 1 κοινόχρηστη χρήση, και 1 κατάστημα Ισογείου, με εκσκαφή ταφρού και επιχωμάτωση, μαζί με επικάλυψη με γυψοσανίδα εσωτερικά της πολυκατοικίας.Το υλικό – σωλήνας που χρησιμοποιήθηκε είναι της εταιρείας REHAU και ο τύπος RAUTITAN FLEX.

Χρόνος εκτέλεσης του έργου: 2016

Διάρκεια εκτέλεσης έργου : 3 μήνες