Ηλεκτρολογικός έλεγχος, και συμμόρφωση, σύμφωνα με το πρότυπο HD384, στο κτίριο της εταιρείας Tsamblakos Investments Ltd Hellas (Εξαγωγική εταιρεία αγροτικών Προϊόντων) – Ζευγολάτιο Κορινθίας –Κτίριο περίπου 4.300 M2