Ηλεκτρολογικός έλεγχος, και συμμόρφωση, σύμφωνα με το πρότυπο HD384, στο κτίριο της εταιρείας «Angelini Pharma» – Aχαΐας 5 & Τροιζηνίας, Ν.Κηφισιά (κτιριο 2.500m2)