Ηλεκτρολογικός έλεγχος, και συμμόρφωση, σύμφωνα με το πρότυπο HD384, στο εμπορικό κέντρο River West & IKEA, Λεωφ. Κηφισού, Αιγάλεω