Ηλεκτρολογικός έλεγχος, και συμμόρφωση, σύμφωνα με το πρότυπο HD384, στο κτίριο της εταιρείας «Tasty Foods» – 22o χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Άγιος Στέφανος