Η ομάδα μας

Τμήμα Μηχανικών

Πιστεύουμε σε ένα ευρύ φάσμα προσώπων για να επέλθουν δημιουργικές δεξιότητες, σκέψεις και ιδέες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Ιωάννης Γιαννάκης είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., έχει μεταπτυχιακό με θέμα “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών” του Ε.Μ.Π. Ασχολείται με διαγωνισμούς – κατασκευές δημοσίων έργων όπως επίσης με μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών έργων, και τις τακτοποιήσεις ακινήτων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Μηχανικός – Γεωλόγος

Ο Ελευθέριος Ζερβός έχει σπουδάσει Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα μαθημάτων στη Διεύθυνση Υδατικών πόρων και Περιβ/ντος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και το 2018 αναμένεται να έχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση αποβλήτων. Διαθέτει πλέον τα δεκαεπτά έτη επαγγελματικής εμπειρίας, με εργασία στο ΙΓΜΕ για 1 έτος και κατόπιν σε μελέτες για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, σε γεωλογικά, υδρογεωλογικά, γεωφυσικά και περιβαλλοντικά αντικείμενα. Στην Εταιρεία Τεχνολυτική είναι υπεύθυνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων.

Τμήμα Λογιστών

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣ

Λογιστής

Κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης. Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας του τμήματος Λογιστικής, διετής φοίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)
Έχει διατελέσει επί δέκα έτη λογιστής και φορολογικός σύμβουλος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όλων των μορφών.
Eκτενής εμπειρία σε δομές φορολογικού σχεδιασμού, σε επιλογή εταιρείας και σε μεθόδους ελαχιστοποίησης της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΚΑ

Λογίστρια

Η Ευαγγελία Σύκα σπούδασε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πατρών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών και Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ είναι Κάτοχος Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Β’ τάξης από το Οικονομικό επιμελητήριο Αθηνών , μέλος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών.

Νομικό Τμήμα

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ

Δικηγόρος

H Ελένη Καρβέλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) του Πανεπιστημίου Bristol, Αγγλίας, με εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2000, μιλάει άπταιστα την Αγγλική γλώσσα και κατέχει επάρκεια της Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσας. Έχει απασχοληθεί επί σειρά ετών με το Γενικό Εμπορικό & Αστικό Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις με έμφαση στο franchising, συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής, συγχωνεύσεις, εξαγορές, συμβάσεις έργου και εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης και με Διεθνείς Διαγωνισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (συμμετοχή, παρακολούθηση, άσκηση ενδίκων μέσων), Διοικητικό και Εταιρικό Δίκαιο.

ANY QUESTION AT

1-8456-563-BKLYN

1399 BEVERLEY RD

Brooklyn, NY 11218

MON - SAT

8 am – 8 pm

SEND YOUR MAIL AT

contact@yourdomain.com